Sieci kanalizacji deszczowej

Budowa kompleksowej infrastruktury sieci kanalizacji deszczowej wraz ze studniami rewizyjnymi, wpustami ulicznymi,  zbiornikami retencyjnymi, wylotami do rowów, systemami rozsączeń, przepompowniami wód deszczowych.

Prowadzone przez naszą firmę inwestycje mają na celu odprowadzić wody opadowe z jezdni, parkingów oraz obiektów powstałych na terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, jednorodzinna, wielorodzinna i przemysłową.

☎606-642-116